Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

VISION

PECC2 is to be a regionally strong brand name of power consulting, customer-oriented with qualified human resources, advanced management system, and to be developed continuously in scale and business areas.

MISSION

1. To provide clients with the best quality products and services to the regional and international standards;

2. To effectively cooperate with reliable partners; to continuously increase revenue of the Company, benefits of shareholders and income of staff;

3. To improve continuously production and management processes, modernize technologies to overcome challenges in ever increasing competition;

3. To train, support and enhance staff performance; to establish a sound compensation system in an effort to maintain and develop the human resources;

4. To protect and increase benefits to the community and society as a whole.

5. To protect and increase benefits to the community and society as a whole.

CORE VALUES

Professionalism - Creativity - Honesty - Solidarity

Tìm việc làm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.